Laivat

Suomenlinnan telakalla on telakoitu vanhoja suomalaisia perinnealuksia vuodesta 1986 lähtien.

Telakoitavien laivojen enemmistö on ollut vanhoja suomalaisia rannikon rahtipurjealuksia, kaksi- tai kolmemastoisia kaljaaseja. Suurin osa näistä kaljaaseista on rakennettu toisen maailmansodan aikana ja heti sen jälkeen, lähinnä Porvoon ja läheisen Itäisen Uudenmaan rannikon alueella. Alukset rakennettiin kuljettamaan rahtia kuten halkoja, puutavaraa, kalkkia ja hiekkaa Itämerellä ja etenkin Suomen rannikkoalueilla muun muassa Helsingin tarpeisiin.

Telakalle on telakoitu kaljaasien lisäksi myös muita perinnepurjealuksia, kuten viime vuosisadan alkupuolella Norjassa kalastusaluksiksi rakennettuja, mutta nykyisin suomalaisomistuksessa olevia ketsejä ja alkujaan Tanskassa ja Ruotsissa rakennettuja kaljaaseja. Telakalla talvehtii vuosittain myös useita troolareita sekä purjeveneitä.

Halkolaituri - Helsingin Purjelaivasatama

Halkolaituri on t:n muotoinen, kannaksen erottama laituri Helsingin Pohjoisrannassa, Kruununhaan kaupunginosassa. Halkolaituri toimii nykyisin kaljaasien ja muidenkin puisten purjealusten kotisatamana. Nimensä mukaisesti Halkolaituriin on aikanaan tuotu halkoja, mutta myös esimerkiksi hiekkaa ja muita rannikkoliikenteen rahteja kaupungin tarpeisiin.

Viimeinen ammattimaisessa rahtiliikenteessä ollut kaljaasi ajoi rahtinsa Halkolaituriin 1970-luvun alussa. Halkolaituri toimi tuolloin enää lähinnä erilaisten ja vaihtelevakuntoisten alusten pysyvänä kotisatamana. Halkolaiturin värikkään ja häiriötäkin aiheuttaneen elämän vuoksi siellä pysyvästi majailleet laivat häädettiin 1970-luvun puolivälissä ja laiturin kunnostus aloitettiin.

Vuonna 1991 Helsingin kaupunki teki päätöksen Halkolaiturin kunnostamisesta purjelaivaivojen käyttöön ja 1994 Helsingin Satama vuokrasi laiturin Helsingin Purjelaivasatamayhdistykselle. Purjelaivasatamayhdistys hallinnoi laituria tarjoten satamapaikan ja palveluita vanhoille purjelaivoille. Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on purjelaivojen, purjehduskulttuurin ja merenkulkuperinteiden säilyttäminen osana Helsingin kaupunkikuvaa. (Teksti jatkuu kuvan jälkeen)

Sen lisäksi, että perinnepurjelaivoilla on nyt arvoisensa kotisatama kaupungin sydämessä, on laituri monien purjelaivatapahtumien tapahtumapaikka. Vuosittaisten laituri- ja purjehdustapahtumien lisäksi, on laiturilla vieraillut mm. suurten purjelaivojen Tall Ships Races purjehduskilpailun aluksia vuonna 2000.

Halkolaituri on myös muutamien purjehtimiseen ja meriperinteeseen perehtyneiden yhdistysten toiminnan kotipaikka.

Laiturilla pääsee ihastelemaan puisia purjelaivoja ja -veneitä sekä näkemään ja kokemaan elävää purjehdus- ja laivaperinnettä. Siellä voi nähdä laivan lähdön merelle purjeennostoineen, tai purjeenlaskut ja kiinnittymisen satamaan. Suurin elämys on kuitenkin silloin, kun olet itse mukana aluksen lähtiessä. Koska useimmat laiturin aluksista tekevät asiakas- tai yleisöpurjehduksia, on purjehtimaan pääsy laivoilla mahdollista.

Halkolaituri on paikkana kokemisen arvoinen ja hieno esimerkki suomalaisen - erityisesti Helsingin ja sen lähialueiden - merenkulun perinteiden jatkumisesta ja toiminnasta nykypäivänä. Tuulahdus vuosisataisesta meriperinteestä aivan Helsingin kaupungin sydämessä.