Viaporin telakka ry

Telakka-aluetta hallitsee aatteellinen vene- ja laivaväen muodostama yhdistys; Viaporin Telakka ry, joka vuokraa aluetta Suomenlinnan hoitokunnalta.

Yhdistyksen tarkoituksena on säilyttää, kehittää ja tukea vanhojen tai kulttuurihistoriallisesti muutoin merkittävien laivojen restaurointiin, konservointiin, korjauksiin ja toimintaan liittyviä tietoja ja taitoja. Yhdistys pyrkii myös hankkimaan ja ylläpitämään alusten kunnostukseen ja säilyttämiseen liittyviä palveluita ja toimintoja telakalla.

Tavoitteena on myös järjestää alan koulutusta ja tiedotusta sekä saattaa telakan toimintaa myös yleisön tietoisuuteen ja näkyville.

Toimintaedellytykset

Yhdistyksellä ei ole ulkopuolisia rahoittajia ja toiminnan kustannukset (alueen vuokra, sähkö, jätehuolto ja yleiskulut) kerätään maksuina telakoituvilta aluksilta, työhuonevuokrina ja jäsenmaksuina. Osa-aikaisesti palkattuna työntekijänä yhdistyksellä on telakkamestari.

Toiminnan ollessa harrastusluonteista, ei yhdistys voi tarjota telakointipalveluja avaimet käteen periaatteella, vaan päinvastoin. Aluksesta vastaava henkilö joutuu itse huolehtimaan telakoinnin eri vaiheista tai teettämään tarvittavat työt. Yhdistykseltä saa seikkaperäiset ohjeet ja onhan allastelakointi ennen kaikkea ryhmätyötä.

Vuosittainen talvitelakointi sisäaltaaseen tapahtuu lokakuun lopulla, jolloin laivapukit, niiden sijaintien merkitsemiset ym. on oltava valmiina ja alkavan telakointikauden sopimukset allekirjoitettuna.

Toimintaperiaatteet

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää Viaporin telakkaa perinnealusten kunnostuskeskuksena, jossa on hyvät toimintamahdollisuudet niin aluksille, alan harrastajille ja ammattilaisille, kuin asiasta kiinnostuneelle yleisöllekin.

Yhdistyksen tehtävänä on tarjota ennen kaikkea toimintamahdollisuuksia, ei niinkään luoda organisaatiota palvelujen tuottamiseksi. Varsinaisia telakkapalveluita tarjoavat telakalla toimivat yritykset ja ammattilaiset – puusepät, purjeneulomo, sepät ja konepajayrittäjät, ohjelmapalveluyritys sekä esimerkiksi vierasvenesatama.

Yhdistys on yhdessä yrittäjien ja alusten omistajien kanssa perustanut Suomenlinnan Telakkapalvelu Oy:n, joka on hankkinut telakalle sahan.

Tällainen toimintamalli varmistaa sen, että telakalla voidaan tehdä suuria ja pitkäaikaisia laivojen ja veneiden peruskunnostuksia mahdollisimman edullisesti ja halutessaan jokainen aluksensa telakalle tuova voi tehdä työt itse tai valita tekijäksi haluamansa ammattilaisen.

 

Puulaivan korjaajan käsikirja

Viaporin telakka ry pyrkii säilyttämään Suomen rannikkoseutujen talonpoikaisen merenkulun perinteen ja sen elävät muistomerkit,
arvokkaat puusta rakennetut kaljaasit.

Puulaivan korjaajan käsikirjaan on taltioitu puulaivan ylläpitoa ja korjausta koskevaa tietoa, jonka tekijät ovat hankkineet kantapään kautta, käytännön työssä entisten kippareiden ja laivanrakentajien kanssa.

Ostamalla kirjan, tuet purjelaivojen ja telakan toimintaa ylläpitäen arvokasta kulttuuriperinnettä.

Tiedustelut: 09-668 504 tai telakka@viapori.fi