Perinnelaivojen korjaus- ja entistämisavustukset

Avustukset on tarkoitettu yksityisten ja kuntien omistuksessa olevien, perinnelaivarekisteriin merkittyjen alusten korjaus- ja entistämistöihin.

Museovirasto julistaa haettavaksi avustukset arvokkaiksi luokiteltujen veneiden ja laivojen entistämistöihin sekä valtakunnallisesti merkittävien perinteistä kunnostus- ja entistämistyötä tekevien telakoiden ja veistämöiden kiinteiden koneiden ja laitteiden kunnostukseen. Avustusta voi hakea yksityishenkilö tai yhteisö, etusijalla ovat muut kuin pääosin julkisin varoin toimivat yhteisöt ja kauppamerenkulkua harjoittavat alukset. Erityistä huomiota kiinnitetään hankkeen työllistäviin vaikutuksiin.

Lisätietoja avustuksista antaa: Viaporin telakka ry  ja Museovirasto