Telakointi

Ennen telakointia

Telakointipaikan vuokralaisen (telakoijan) on ennen telakoitumista täytettävä seuraavat velvoitteet:
 • Maksettava mahdolliset vanhat velat Viaporin telakka ry:lle.
 • Maksettava sopimusvuokra ennakkoon ja esitettävä maksutositteet telakoinnin osalta.
 • Allekirjoitettava telakointisopimus ennen telakointia.
 • Aluksella on oltava vakuutus, joka vastaa toiselle osapuolelle aiheutuneen vahingon telakoinnin aikana. Vakuutuksesta on esitettävä selvitys pyydettäessä.

Laivaa ei telakoida, mikäli näitä velvoitteita ei ole noudatettu.

Telakoitumisprosessi

 1. Telakointipaikan vuokralainen rakentaa tai rakennuttaa aluksen telakoinnissa tarvitsemansa tukirakennelmat annettua aikataulua noudattaen eli hyvissä ajoin ennen sovittua telakointia siten, että telakkamestarilla tai hänen edustajallaan on mahdollisuus tarkastaa ja hyväksyä tukirakennelmat ja vuokralaisella tarvittaessa aikaa tehdä vaadittavat korjaukset.
 2. Telakointipaikan vuokralainen on vastuussa siitä, että alus säilyttää tasapainonsa käytettyjen tukirakennelmien varassa ja, että aluksella on riittävä määrä tukemisessa tarvittavia kiiloja.
 3. Tukirakennelmien (pukkien) teossa on huolehdittava erityisesti siitä, että
  1. tukirakennelmat ovat rakenteellisesti riittävän tukevat, tukien alusta sekä alta että sivuilta.
  2. mikään tukirakennelmien osista ei irtoa, kun allas täytetään vedellä.
  3. tukirakennelmien mitoitus ja muotoilu on niin osuva ja niiden sijainti on niin selkeästi merkitty, ettei telakoitumisprosessi viivästy ylimääräisen sukellustyön takia.
 4. Aluksen, joka on hyväksytty telakoitavaksi, on saavuttava alueelle yhdistyksen ilmoittamien aikarajojen puitteissa ja odotettava ohjeita telakka-altaaseen pääsystä sille osoitetussa paikassa.
 5. Telakointipaikan vuokralaisen tulee antaa ajan tasalla olevat keulan ja perän syväystiedot yhdistyksen tiedostoon sukellusjärjestyksen laskemista varten.
 6. Aluksen kuljettaminen koneen voimalla sisäaltaassa on sallittu vain yhdistyksen antamalla luvalla. Aluksen päällikkö on vastuussa kaikista aluksen aiheuttamista vahingoista altaassa.
 7. Aluksella pitää olla kaksi yli 30 metriä ja kaksi yli 10 metriä pitkää köyttä kölilinjalle kiinnittymistä varten. Kölipukkeja ei saa käyttää kiinnityspisteinä.
 8. Aluksella tulee olla koko telakoitumisprosessin aikana seuraavanlainen minimimiehitys:
  1. alle 25 metrin alus = 2 henkeä
  2. alle 35 metrin alus = 3 henkeä
  3. yli 35 metrin alus = 4 henkeä
 9. Sukelluspalvelun käyttö suunnitellaan telakointikohtaisesti. Pääsääntöisesti yhdistys järjestää sukeltajapalvelun, jolloin se lisätään telakoinnin perusmaksuun. Sukeltajien turvallisuuden vuoksi aluksista ei saa roikkua vedessä laitojen ulkopuolella mitään - ei naruissa eikä köysissä - mihin sukeltaja voi tarttua tai mikä voi tarttua sukeltajaan, sillä se voi olla hengenvaarallista! Huomioi myös köysiä vetäessäsi, ettei aluksen alla tai vierellä ole sukeltajaa, joka saattaa jäädä esim. aluksen ja pukkien väliin!
 10. Telakka-alueella on käymälä- ja jäteveden laskeminen kielletty.
 11. Telakoitumisen tapahduttua ja sukeltajan kiilattua aluksen, on aluksen miehistön heti varmistauduttava siitä, että alus on asiallisesti tuettu. Alueelta poistumisesta on ilmoitettava telakointia johtavalle yhdistyksen edustajalle.
 12. Telakointikausi. Telakointikauden pituus on määrätty telakointisopimuksessa, yleensä talvitelakointi kestää lokakuun lopulta huhtikuun lopulle. Kesätelakointikausia voidaan sopia tarpeiden ja telakan muun toiminnan mukaan. Telakointipaikan vuokralainen vastaa siitä, että hänen aluksensa on valmis ja altaan siivoustyö on omalta kohdalta tehty, kun allas kauden päättyessä täytetään vedellä.
 13. Sähkön saamiseksi tulee telakoijan hankkia alukseensa sähkönkulutusmittari, jonka kytkeytymislukema tulee antaa yhdistyksen telakointia johtavalle edustajalle.
 14. Jos alus tarvitsee nosturipalveluja, on siitä tehtävä varaus hyvissä ajoin yhdistyksen kautta. Nosturien käyttö on luvallista vain Suomenlinnan hoitokunnan hyväksymille nosturinkuljettajille.
 15. Jokainen alus on itse vastuussa omien jätemateriaaliensa poistamisesta ja alueen siivoamisesta.
 16. Paloturvallisuuden varmistamiseksi telakoituvalla aluksella ei saa olla bensiiniä tai muita vastaavia helposti syttyviä aineita. Tällaiset aineet tulee poistaa aluksesta ennen telakka-altaaseen saapumista niille varatuille varastoalueille. Kaasupullot, lukuun ottamatta yhtä 11 kilon pulloa, täytyy varastoida yllämainitulle alueelle.

Aluksesta tulee tehdä piirros, joka palautetaan yhdistykselle. Piirroksesta tulee selvitä palovaaralliset alueet sekä kulkuväylät. Yhdistyksen nimeämä palotarkastaja suorittaa tarkastuksen yhteistyössä telakoijan kanssa ja antaa tarvittavat määräykset palovaaran minimoimiseksi.

 

Telakoitumisprosessi käytännössä

piirros: Anssi Asunta

1. Allas on pumpattu tyhjilleen. Laivojen pedit valmistetaan ja merkitään.
2. Vesi lasketaan altaaseen.
3. Altaan portti nousee kellumaan.
4. Portti uitetaan syrjään.
5. Laivat saapuvat altaaseen.
6. Portti suljetaan ja pumput käynnistetään. Laivat kiinnitetään petiensä kohdalle.
7. Veden vähetessä vahditaan, että laivat ovat tarkasti oikealla kohdalla.
8. Kun allas on jälleen kuivillaan, viimeistellään laivojen tuenta. Kunnostustyö voi alkaa.