Yksityisyyskäytäntö

Yksityisyyskäytäntö:
Yhdistys tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n edellyttämällä tavalla. Tietosuojaselosteen sisältöä voidaan muuttaa julkaisemalla versio verkossa. Siksi suosittelemmekin tutustumaan tietosuojaselosteeseemme säännöllisesti.

Rekisterinpitäjä:
Viaporin telakka ry
Y-tunnus: 1498755-5
Osoite: Pohjoisranta 8 a, 00170 Helsinki
Puhelin: 09-668 504
Rekisteriasioista vastaava henkilö: Mirkku Ronimus, telakka@viapori.fi

Rekisterin nimi: Yhdistyksen jäsenien hoitoon liittyvä, laskutustiedot sisältävä rekisteri.

Rekisterin pitämisen peruste:
Rekisterissä olevien tietojen säilytys perustuu sopimussuhteeseen yhdistyksen kanssa. Keräämme ja tallennamme tietoa perustuen jäsensuhteisiin.

Henkilötietojen käyttötarkoitus: Jäsenrekisteri sekä laskutus.

Toimintamme pohjautuu lailliseen yhdistystoimintaan, joten noudatamme myös EU:n lainsäädäntöä henkilötietojen tallentamisesta:
Tiedot, joita henkilöstä tallennamme ovat lainmukaisia, kohtuullisia ja läpinäkyvää käsittelyn osalta. Tämä tarkoittaa, että voit milloin tahansa saada tietosi saataville.
Tiedolla on käyttötarkoitussidonnaisuus – esimerkiksi tiedot, joita henkilöistä keräämme, ovat vain tiettyyn käyttötarkoitukseen sidottuja. Emme luovuta tietojasi ulkopuolisille tahoille, ellei siihen ole asianmukaista syytä.
Minimoimme tallentamamme tiedon – tallennamme vain tarpeellisen. Pyrimme pitämään tietomme täsmällisinä. Rajoitamme tiedon säilytystä – tiedoille on määritelty käyttöikä, jonka jälkeen ne joko automaattisesti tai rutiininomaisesti poistetaan, ellei säilytykselle ole lakiin perustuvaa syytä pitää.

Rekisterin tietosisältö: Jäsenhakemus

Tietolähteet: Kotisivujemme kautta (jäsenhakemus).

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen:
Tietojanne ei luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Tietojanne ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus:
Rekisteri sijaitsee taloushallintajärjestelmä Procountorissa, joka on sijoitettu valvottuun palvelinkeskukseen. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja kirjanpitäjä. Rekisterinpitäjällä on ainoastaan tietojen käyttöoikeus.

Tarkastusoikeus:
Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Tarkastuspyyntö osoitetaan:
Viaporin telakka ry
telakka@viapori.fi
Pohjoisranta 8 A, 00170 HELSINKI